Dịch VụDịch Vụ Kế ToánTin Tức

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận khi nào?

  • Việc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong năm sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh ở trong năm tới với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ những năm trước.
  • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được phát sinh ở trong năm hiện tại chính là được ghi nhận vào chi phí thuế hoãn lại. Để xác định được kết quả của hoạt động kinh doanh của năm đó thì trừ trường hợp thuế hoãn lại phải trả được phát sinh từ những giao dịch trước cũng được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.
  • Trong trường hợp nếu thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng những hồi tố thay đổi về chính sách kế toán cũng như điều chỉnh các sai sót trọng yếu ở những năm trước làm phát sinh ra những khoản chênh lệch tạm thời. Và kế toán phải ghi nhận bổ sung những khoản thuế thu nhập hoãn lại này bằng cách phải điều chỉnh để giảm số dư đầu năm dựa trên tài khoản 421 – lợi nhuận chưa phân phối và số dư đầu năm tài khoản 347 – thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả.

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

  • Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Fanpage: GMS Consulting
  • SĐT: 0909 23 4545
  • Mail: kinhdoanh@gms.com.vn
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button